Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Warcon 2017

    

Events Sweden
petterl

Event details

Warcon – Age of Sigmar turnering 2017 - 5-6 augusti 2017

 

Anmälan

Anmälan görs dels till oss arrangörer och dels till warcon- konventet. I skrivande stund har anmälan till warcon inte öppnat ännu och hemsidan är inte heller jätteinformativ. Det går dock bra att redan nu anmäla sig till oss arrangörer. I nuläget är tanken att vi har 32 platser men kan eventuellt utökas vid stort tryck.

 

Anmälan görs till petter@skymningen.com Av anmälan ska det framgå namn, telefonnummer och eventuell förening du är med i. Det sistnämnda är för att man i runda 1 inte ska behöva spela mot andra från samma förening.

Om ni är ett kompisgäng som brukar spela, hitta på ett tillfälligt föreningsnamn så kan vi ordna så att ni inte behöver möta varandra i runda 1.

 

Anmälan till oss arrangörer ska vara inne senast den 23 juli 2017.

 

Om ni anmält er och sedan får förhinder, snälla hör av er. Det finns inget tråkigare än att stå där inför första matchen och undra om alla anmälda dyker upp eller inte.

 

Kostnad

Inträdet till årets warcon är inte fastställt än men kostar ca 350 kr för tre dagar vid föranmälan. Vi tar inte ut någon extra avgift för AoS-turneringen.

 

Arméer

Vi spelar med 2000 poäng, och med restriktionerna från ”matched play” i Generals Handbook. Förhoppningsvis finns generals handbook 2 ute när turneringen äger rum. Om det är fallet gäller den. Om inte så är det GH1 som gäller samt senast gällande FAQ
 

OBS vi spelar med poäng ur Generals Handbook II vad gäller Tomb Kings och Fyreslayers om GH2 inte kommit ut. Se följande länk för poäng:

https://www.warhammer-community.com/2017/02/07/the-generals-handbook-ii-wip-points-sneak-peek/

 

Senast den 23 juli ska du skicka in din armélista till oss arrangörer, dvs. en sammanställning av den armé du kommer spela under eventet. Använd www.scrollbuilder.com och skicka i scrollbuilder- formatet. Armélistan skickas till petter@skymningen.com

 

Inga övriga restriktioner, men tänk på att det viktigaste är att du ska kunna ge dina motståndare en spännande och kul match.

 

Schema

Följande schema är preliminärt och kan komma att ändras. I grova drag kan du dock utgå från start- och sluttider respektive dag.

 

Lördagen 5 augusti

 Lokalen öppnar från ca 10:00.

09:15– 09:30 Samling, upprop och information

09:30 – 12:30  Match 1

13:45 – 16:45  Match 2

17:00 - 20:00 Match 3

 

Efter match 2, ställ upp din armé på spelbordet för målningsbedömning.

 

Söndag 6 augusti

08:30 – 11:30  Match 4

12:45 – 15:45  Match 5

16:00 ca   Prisutdelning

 

Mellan match 4 och 5 röstas det om best painted.

 

Sovplats och mat

Via konventets hemsida går det att boka sovplats, se www.warcon.se OBS att det då avser enkel standard, dvs. plats i klassrum/sovsal. Det serveras mat på konventet. Det tar cirka en kvart att gå ner till stan om man vill äta där. Det finns pizzerior som ligger närmare.

 

Målning och basning

Alla dina modeller ska vara målade. Omålade figurer får inte användas. Efter match 2 kommer vi arrangörer se över alla arméer och poängsätta målningen utifrån följande mall:

 

Alla modeller är noggrant målade och färgerna är ”på rätt plats”                5p

Det finns highlights och skuggning på modellerna             4p

Alla modeller är basade (inte bara målade)                         4p

Färgblandning och avancerade målningstekniker (t.ex. blending) har använts på en majoritet av modellerna            4p

Det finns modeller med "extra" snygg målning (t.ex. frihandsmålning)              4 poäng

Alla modeller har samma basning och ser ut att höra ihop målningsmässigt               2p

Armén är WYSIWYG (What you see is what you get), magiska items behöver inte visas och man får självklart använda icke GW-modeller, men det måste vara tydligt vilken enhet de representerar              2p

Det finns en eller flera snyggt utförda konverteringar som passar in i armén             4p

Det finns ett tydligt tema hos armén              2p

 

För varje kategori vi kan ”checka av” vid målningsbedömning får du poäng. Man kan sammanlagt inte få mer än 20 poäng från målning. Den sammanlagda målningspoängen (upp till som mest 20) läggs till din totala poängsumma efter match 5 (se vidare nedan om vinnare).

 

Baser...

Vi föredrar om dina modeller är basade på runda baser i korrekt storlek. Här finns information om hur modeller ska basas, dvs med vilken basstorlek. 

Om din armé fortfarande är på fyrkantiga baser så ska du utgå från den korrekta runda basen för modellen i alla givna situationer. Om du absolut inte kan eller vill basa om vissa modeller är det en fördel om du har med dig minst en av varje korrekt rund bas så att du kan använda denna för att se hur mkt utrymme din modell tar upp. 

 

Om du spelar med fyrkantiga baser, och möter en spelare som har korrekt basning på sin armé så får din motståndare +3 på slaget om vem som väljer sida och börjar deploya.

 

Sportsmanship

Pris kommer delas ut till turneringens trevligaste spelare. Efter att de fem matcherna spelats, kommer du får rösta på vilken av dina matcher/motståndare du tyckte bäst om. Du ger 3 poäng till den som bäst förtjänar det, 2 poäng till den näst bästa motståndaren och 1 p till den tredje bästa.

 

Vinnare

Priser kommer att delas ut till:

-vinnaren av turneringen

- vinnare av ”Best Painted” vilket röstas fram av deltagarna

- vinnare av ”sportsmanship”

 

Scenarion

Vi kommer spela ett slumpmässigt valt scenario från ”Matched play”- delen av Generals Handbook varje match. Vi kommer inte spela samma scenario två gånger.

 

Förutom detta kommer vi också använda oss av ”secondary scenarios”. Inför varje match, efter att du sett vad din motståndare spelar men innan ni valt sida och börjat deploya, ska du dolt välja ett av nedanstående möjliga sekundära scenarion. Scenariot kommer innehålla någon- några delmål som du ska uppnå under matchens gång.

 

Secondary scenarios

För alla dessa scenarios gäller följande:
- Inför matchen skriver du dolt upp vilket scenario du kommer spela. Du kan bara spela varje scenario en gång under turneringen. Markera tydligt vilket scenario du spelar.

- Alla secondary scenarios som kräver att en "unit" gör något/uppfyller ett mål, kan bara genomföras med en unit som startar matchen på spelplanen. Med andra ord, du kan aldrig uppfylla ett secondary objective med en enhet som har summonats, re-surrectats eller som deployat via t.ex "realmroots"
 

Breakthrough
En unit, som inte har "fly" ability och som initialt består av minst 5 modeller, ska i någon av dina movement- faser göra ett move så att den lämnar spelplanen längs med motståndarens långsida. När enheten gjort detta kan den inte längre delta i spelet (men räknas inte som en casualty). Markera på scenariokortet vilken enhet du valt. Detta scenario går inte att använda i Escalation.

 

Assassin

Välj en karaktär i din motståndares armé. Om du dödar karaktären i close combat (sista woundet räknas) klarar du ditt scenario. Skriv tydligt upp vilken karaktär du valt.
 

Go to ground
Välj slumpmässigt en terrängbit på din motståndares planhalva, och en på din egen. Om du kontrollerar båda dessa i slutet på din runda 4 har du klarat ditt scenario. Du kontrollerar en terrängbit genom att ha flest modeller inom 6" räknat från terrängdelens mittpunkt (råder någon oklarhet, kom överens med din motståndare om vad som räknas innan matchen börjar). Terrängdelar som på något sätt ingår i din armé (sylvaneth wildwoods, realmgates osv) kan inte användas för detta scenario

Headhunt
Döda 75% (avrunda uppåt) av din motståndares karaktärer innan slutet på battleround 4. (Exempelvis; motståndaren har 5 karaktärer; du måste döda 4 av dessa för att klara ditt scenario).

Protect the king

Om din general avslutar matchen (efter battleturn 5) med minst 50% av sina starting wounds har du klarat ditt scenario.

Kill the king
Om din general dör i close combat innan battle turn 4 har du klarat ditt scenario. Väljer du detta scenario kan motståndaren inte välja att inte slå på din general i närstrid. För att förtydliga; enligt GW FAQ kan en enhet i Close combat välja att inte genomföra sina attacker. Det är inte möjligt att välja detta alternativ för din motståndare om denne har enheter i närstrid med din general.

 

Kidnap
Skriv (dolt) ned en av dina enheter och (dolt) en av motståndarens enheter (kan ej vara en karaktär eller monster). Om din enhet går i närstrid med den enhet du valt ut, och du väljer retreat vid nästa möjliga tillfälle, tar du med dig en av motståndarens modeller (addera den till din enhet - du väljer vilken modell, t.ex. om du vill plocka med dig musiker eller champion. Modellen är inte en del av din enhet i övrigt dvs du får inga eventuella benefits av modellen, som enbart fungerar som en marker).

Din motståndare kan få tillbaka sin modell under spelets gång genom att förstöra din enhet. Motståndarens modell adderas då åter till sin ursprungsenhet, eller, om denna inte finns kvar, utgör en egen enhet.

Om din enhet når sin deployment zone med den kidnappade modellen innan runda 5 börjar har du klarat ditt scenario. (Vilka enheter du valt avslöjas först när du väljer att göra retreat)

Gamble
Motståndarens scenario är värt dubbla antalet BP, dvs om motståndaren klarar sitt scenario får hen 6 BP, om du hindrar motståndaren får du 6 BP. Om båda väljer samma scenario måste ni välja om och kan inte ta samma igen denna match.

 

Poäng

I varje match spelar du och din motståndare om sammanlagt 20 BP.

 

Om du får en major victory i enlighet med vad som framgår av scenariot i GH, får du 14 BP. Om du får en minor victory, får du 10 BP och din motståndare (som alltså får en ”minor loss”) får 4 BP. Den teoretiska möjligheten att matchen slutar helt lika (”draw”) ger er båda 7 BP.

 

Om du klarar ditt secondary scenario får du 3 BP. Om du hindrar motståndaren från att klara sitt secondary får du ytterligare 3 BP.

 

Exempel

Daniel och Mikael spelar och Daniel vinner en major victory i scenariot. Han får då 14 BP. Daniel har klarat att uppfylla sitt secondary, men det har Mikael också. De får då båda 3 BP var då de var och en klarat sitt secondary. Matchen slutar 17-3 till Daniel.

 

Förutom ovanstående BP ska du också hålla reda på hur stor del av din motståndares armé som förstörts under slaget. För varje hel warscroll du förstört får du dess värde, dvs. poängkostnad från GH, i ”victory points”.

 

Terräng

All terräng är mystisk i enlighet med grundreglerna och du och din motståndare slår fram detta inför varje match, innan ni valt sida.

 

Räkna med att varje spelbord kommer innehålla 6-10 terrängbitar.

 

Med vänlig hälsning Petter & Jonas

 

........................................................................................................
 

International guests

International guests are more then welcome to join us! Do note that  the majority of Swedish people is very fluent in English, so you won´t have any problems socializing and playing. Contact me directly with a message here and I´ll sort you out.

 

Sign in to follow this  

Recommended Comments

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×