Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Welcome Guest!

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?
    

An open event brought to you by the Bravery One Team on 5/6 August!
Located in Lincoln in one of the countries premier venues!!
Amazing prizes on offer, game mats on every table, paint competition, sports 1st 2nd 3rd and spot prizes every round!
One of the largest events of the year est 200 players.
 


Event details

Events UK 1 Comment

    

Warcon – Age of Sigmar turnering 2017 - 5-6 augusti 2017
 
Anmälan
Anmälan görs dels till oss arrangörer och dels till warcon- konventet. I skrivande stund har anmälan till warcon inte öppnat ännu och hemsidan är inte heller jätteinformativ. Det går dock bra att redan nu anmäla sig till oss arrangörer. I nuläget är tanken att vi har 32 platser men kan eventuellt utökas vid stort tryck.
 
Anmälan görs till petter@skymningen.com Av anmälan ska det framgå namn, telefonnummer och eventuell förening du är med i. Det sistnämnda är för att man i runda 1 inte ska behöva spela mot andra från samma förening.

Om ni är ett kompisgäng som brukar spela, hitta på ett tillfälligt föreningsnamn så kan vi ordna så att ni inte behöver möta varandra i runda 1.
 
Anmälan till oss arrangörer ska vara inne senast den 23 juli 2017.
 
Om ni anmält er och sedan får förhinder, snälla hör av er. Det finns inget tråkigare än att stå där inför första matchen och undra om alla anmälda dyker upp eller inte.
 
Kostnad
Inträdet till årets warcon är inte fastställt än men kostar ca 350 kr för tre dagar vid föranmälan. Vi tar inte ut någon extra avgift för AoS-turneringen.
 
Arméer
Vi spelar med 2000 poäng, och med restriktionerna från ”matched play” i Generals Handbook. Förhoppningsvis finns generals handbook 2 ute när turneringen äger rum. Om det är fallet gäller den. Om inte så är det GH1 som gäller samt senast gällande FAQ
 
OBS vi spelar med poäng ur Generals Handbook II vad gäller Tomb Kings och Fyreslayers om GH2 inte kommit ut. Se följande länk för poäng:

https://www.warhammer-community.com/2017/02/07/the-generals-handbook-ii-wip-points-sneak-peek/
 
Senast den 23 juli ska du skicka in din armélista till oss arrangörer, dvs. en sammanställning av den armé du kommer spela under eventet. Använd www.scrollbuilder.com och skicka i scrollbuilder- formatet. Armélistan skickas till petter@skymningen.com
 
Inga övriga restriktioner, men tänk på att det viktigaste är att du ska kunna ge dina motståndare en spännande och kul match.
 
Schema
Följande schema är preliminärt och kan komma att ändras. I grova drag kan du dock utgå från start- och sluttider respektive dag.
 
Lördagen 5 augusti
 Lokalen öppnar från ca 10:00.
09:15– 09:30 Samling, upprop och information
09:30 – 12:30  Match 1
13:45 – 16:45  Match 2
17:00 - 20:00 Match 3
 
Efter match 2, ställ upp din armé på spelbordet för målningsbedömning.
 
Söndag 6 augusti
08:30 – 11:30  Match 4
12:45 – 15:45  Match 5
16:00 ca   Prisutdelning
 
Mellan match 4 och 5 röstas det om best painted.
 
Sovplats och mat
Via konventets hemsida går det att boka sovplats, se www.warcon.se OBS att det då avser enkel standard, dvs. plats i klassrum/sovsal. Det serveras mat på konventet. Det tar cirka en kvart att gå ner till stan om man vill äta där. Det finns pizzerior som ligger närmare.
 
Målning och basning
Alla dina modeller ska vara målade. Omålade figurer får inte användas. Efter match 2 kommer vi arrangörer se över alla arméer och poängsätta målningen utifrån följande mall:
 
Alla modeller är noggrant målade och färgerna är ”på rätt plats”                5p
Det finns highlights och skuggning på modellerna             4p
Alla modeller är basade (inte bara målade)                         4p
Färgblandning och avancerade målningstekniker (t.ex. blending) har använts på en majoritet av modellerna            4p
Det finns modeller med "extra" snygg målning (t.ex. frihandsmålning)              4 poäng
Alla modeller har samma basning och ser ut att höra ihop målningsmässigt               2p
Armén är WYSIWYG (What you see is what you get), magiska items behöver inte visas och man får självklart använda icke GW-modeller, men det måste vara tydligt vilken enhet de representerar              2p
Det finns en eller flera snyggt utförda konverteringar som passar in i armén             4p
Det finns ett tydligt tema hos armén              2p
 
För varje kategori vi kan ”checka av” vid målningsbedömning får du poäng. Man kan sammanlagt inte få mer än 20 poäng från målning. Den sammanlagda målningspoängen (upp till som mest 20) läggs till din totala poängsumma efter match 5 (se vidare nedan om vinnare).
 
Baser...
Vi föredrar om dina modeller är basade på runda baser i korrekt storlek. Här finns information om hur modeller ska basas, dvs med vilken basstorlek. 
Om din armé fortfarande är på fyrkantiga baser så ska du utgå från den korrekta runda basen för modellen i alla givna situationer. Om du absolut inte kan eller vill basa om vissa modeller är det en fördel om du har med dig minst en av varje korrekt rund bas så att du kan använda denna för att se hur mkt utrymme din modell tar upp. 
 
Om du spelar med fyrkantiga baser, och möter en spelare som har korrekt basning på sin armé så får din motståndare +3 på slaget om vem som väljer sida och börjar deploya.
 
Sportsmanship
Pris kommer delas ut till turneringens trevligaste spelare. Efter att de fem matcherna spelats, kommer du får rösta på vilken av dina matcher/motståndare du tyckte bäst om. Du ger 3 poäng till den som bäst förtjänar det, 2 poäng till den näst bästa motståndaren och 1 p till den tredje bästa.
 
Vinnare
Priser kommer att delas ut till:
-vinnaren av turneringen
- vinnare av ”Best Painted” vilket röstas fram av deltagarna
- vinnare av ”sportsmanship”
 
Scenarion
Vi kommer spela ett slumpmässigt valt scenario från ”Matched play”- delen av Generals Handbook varje match. Vi kommer inte spela samma scenario två gånger.
 
Förutom detta kommer vi också använda oss av ”secondary scenarios”. Inför varje match, efter att du sett vad din motståndare spelar men innan ni valt sida och börjat deploya, ska du dolt välja ett av nedanstående möjliga sekundära scenarion. Scenariot kommer innehålla någon- några delmål som du ska uppnå under matchens gång.
 
Secondary scenarios
För alla dessa scenarios gäller följande:
- Inför matchen skriver du dolt upp vilket scenario du kommer spela. Du kan bara spela varje scenario en gång under turneringen. Markera tydligt vilket scenario du spelar.
- Alla secondary scenarios som kräver att en "unit" gör något/uppfyller ett mål, kan bara genomföras med en unit som startar matchen på spelplanen. Med andra ord, du kan aldrig uppfylla ett secondary objective med en enhet som har summonats, re-surrectats eller som deployat via t.ex "realmroots"
 
Breakthrough
En unit, som inte har "fly" ability och som initialt består av minst 5 modeller, ska i någon av dina movement- faser göra ett move så att den lämnar spelplanen längs med motståndarens långsida. När enheten gjort detta kan den inte längre delta i spelet (men räknas inte som en casualty). Markera på scenariokortet vilken enhet du valt. Detta scenario går inte att använda i Escalation.
 
Assassin
Välj en karaktär i din motståndares armé. Om du dödar karaktären i close combat (sista woundet räknas) klarar du ditt scenario. Skriv tydligt upp vilken karaktär du valt.
 
Go to ground
Välj slumpmässigt en terrängbit på din motståndares planhalva, och en på din egen. Om du kontrollerar båda dessa i slutet på din runda 4 har du klarat ditt scenario. Du kontrollerar en terrängbit genom att ha flest modeller inom 6" räknat från terrängdelens mittpunkt (råder någon oklarhet, kom överens med din motståndare om vad som räknas innan matchen börjar). Terrängdelar som på något sätt ingår i din armé (sylvaneth wildwoods, realmgates osv) kan inte användas för detta scenario

Headhunt
Döda 75% (avrunda uppåt) av din motståndares karaktärer innan slutet på battleround 4. (Exempelvis; motståndaren har 5 karaktärer; du måste döda 4 av dessa för att klara ditt scenario).

Protect the king
Om din general avslutar matchen (efter battleturn 5) med minst 50% av sina starting wounds har du klarat ditt scenario.

Kill the king
Om din general dör i close combat innan battle turn 4 har du klarat ditt scenario. Väljer du detta scenario kan motståndaren inte välja att inte slå på din general i närstrid. För att förtydliga; enligt GW FAQ kan en enhet i Close combat välja att inte genomföra sina attacker. Det är inte möjligt att välja detta alternativ för din motståndare om denne har enheter i närstrid med din general.
 
Kidnap
Skriv (dolt) ned en av dina enheter och (dolt) en av motståndarens enheter (kan ej vara en karaktär eller monster). Om din enhet går i närstrid med den enhet du valt ut, och du väljer retreat vid nästa möjliga tillfälle, tar du med dig en av motståndarens modeller (addera den till din enhet - du väljer vilken modell, t.ex. om du vill plocka med dig musiker eller champion. Modellen är inte en del av din enhet i övrigt dvs du får inga eventuella benefits av modellen, som enbart fungerar som en marker).

Din motståndare kan få tillbaka sin modell under spelets gång genom att förstöra din enhet. Motståndarens modell adderas då åter till sin ursprungsenhet, eller, om denna inte finns kvar, utgör en egen enhet.

Om din enhet når sin deployment zone med den kidnappade modellen innan runda 5 börjar har du klarat ditt scenario. (Vilka enheter du valt avslöjas först när du väljer att göra retreat)
Gamble
Motståndarens scenario är värt dubbla antalet BP, dvs om motståndaren klarar sitt scenario får hen 6 BP, om du hindrar motståndaren får du 6 BP. Om båda väljer samma scenario måste ni välja om och kan inte ta samma igen denna match.
 
Poäng
I varje match spelar du och din motståndare om sammanlagt 20 BP.
 
Om du får en major victory i enlighet med vad som framgår av scenariot i GH, får du 14 BP. Om du får en minor victory, får du 10 BP och din motståndare (som alltså får en ”minor loss”) får 4 BP. Den teoretiska möjligheten att matchen slutar helt lika (”draw”) ger er båda 7 BP.
 
Om du klarar ditt secondary scenario får du 3 BP. Om du hindrar motståndaren från att klara sitt secondary får du ytterligare 3 BP.
 
Exempel
Daniel och Mikael spelar och Daniel vinner en major victory i scenariot. Han får då 14 BP. Daniel har klarat att uppfylla sitt secondary, men det har Mikael också. De får då båda 3 BP var då de var och en klarat sitt secondary. Matchen slutar 17-3 till Daniel.
 
Förutom ovanstående BP ska du också hålla reda på hur stor del av din motståndares armé som förstörts under slaget. För varje hel warscroll du förstört får du dess värde, dvs. poängkostnad från GH, i ”victory points”.
 
Terräng
All terräng är mystisk i enlighet med grundreglerna och du och din motståndare slår fram detta inför varje match, innan ni valt sida.
 
Räkna med att varje spelbord kommer innehålla 6-10 terrängbitar.
 
Med vänlig hälsning Petter & Jonas
 
........................................................................................................
 
International guests
International guests are more then welcome to join us! Do note that  the majority of Swedish people is very fluent in English, so you won´t have any problems socializing and playing. Contact me directly with a message here and I´ll sort you out.
 

Event details

Events Sweden 1 Comment

    

After a year off for rage quitting fantasy returns to the Pompey Pillage with Age of Sigmar.
The Pompey Pillage is a 2 day multisystem tournament held at Horndean Technology College, the SCGT venue. This year we have Age of Sigmar, 40K and Swordpoint. The event will be on the 11th and 12th of August and involves 5 games from the Generals Handbook with some secondary objectives. In the likely event of Generals Handbook 2 being released before the 1st of August then the event will run with those points and scenarios.  
Current target is 40 players with some spare places to possibly boost up to 60 to be split between the systems when we know numbers and get a feel for the popularity of new 40K.
Tickets are £33 and any documents you may need are at the links below. 
Player Pack
Painting Sheet
 
Player List (Red = paid)
 

Event details

Events UK 0 Comments

    

Brothers of Sigmar 2017: 12/13th of August
 
I'm proud to be announcing an AoS event taking place in Bristol on the 12th and 13th of August.
You and your team mate will play 5 games, against 5 other teams over the course of the weekend each with its own set of narrative missions with objectives. During each game things will take place that will embrace the chaotic nature of the new world.
The Venue is:
Bristol Independent Gaming (BIG)
16 Clothier Rd,
Brislington trading estate,
Bristol,
BS4 5PS
You can sign up for this event as either a team or an Army for Hire (see Tournament pack for more details on this). Attendance will be capped at 30 teams and cost of a ticket is £35 per person or £70 for a doubles team
Lunch will be supplied in the cost of the ticket this year. (more details to follow)
We will be using the Generals Handbook for creating your lists and the rules for competitive play with the BoS House rules and FAQ. 

Event Pack Brothers of Sigmar event are found below. FAQ and BoS mission pack to follow
 
BoS Pack.pdf

Event details

Events UK 0 Comments

    

This is a 3 round event and you will need to have a 2000 point list.

Artifacts, Spells and Command Abilities will be rolled for on the day. 

The Day

10:15-10:45 Registration and Army Check
11:00-13:00 Round 1 
13:00-13:30 Lunch
13:30-15:30 Round 2 
15:30-17:30 Round 3 
17:45 Results

The Requirements 

Army List (2 copies 1 to hand in and 1 for yourself)
Army Book
Rulebook, Dice, Templates, Tapemeasure.

Price

Tickets are £5.00 each.

Event details

Events UK 1 Comment

    

CanHammer presents Capital city Bloodbath 2017! It's one of Canada's biggest tabletop gaming events. We feature Warhammer 40k and AOS singles and doubles, along with Batman Miniatures Game, X-wing, Warmachine and more! This 3-day event also features the Gamer Garage, an opportunity to buy or sell used gaming equipment and models for super cheap!  Lunches included in registration too! Event takes place in Ottawa Canada, right near the airport! August 18-20. 
 
See CapitalCityBloodbath.com for details. Hope to see you there!

Event details

Events Canada 0 Comments

    

3 Games of matched play with 2 Players and 2 times 750 Points per side. Ask me if you need further information in English
http://www.tabletopturniere.de/turnier/wyppertal-team-tournament
Zusammenfassung
 
3 Spiele nach Generals Handbook, Variante offene Feldschlacht für bis zu 6 Teams.  Gespielt werden 1500 Punkte pro Team auf einem 6 mal 4 Fuß großen Spielfeld.  Je nach Erscheinungsdatum des Generals Handbooks 2017 spielen wir die alte oder neue Version, wird rechtzeitig bekanntgegeben  
Teams
 
wichtigste Regel: jedes Team braucht einen mächtigen Namen! Jedes Team besteht aus 2 Armeen mit max. 750 Punkten, von denen jede die Anforderungen an eine 1000 Punkte-Armee aus dem Generals Handbook - offene Feldschlacht erfüllen muss (mind. 2 Linientruppen usw. ) Es würden sich niemals Armeen des Chaos und der Ordnung miteinander verbünden! Generalsfähigkeiten (command ability) betreffen immer nur die eigene Armee, in Bezug auf andere Fertigkeiten, Zauberer usw. gelten Einheiten der anderen Armee des selben Teams als befreundete Modelle (sind aber weiterhin Teil einer anderen Armee, beachtet daher die Formulierungen der Effekte!) Bei Initiative-Würfen würfeln beide Spieler eines Teams und die Ergebnisse werden addiert Ein möglicher Triumph leitet sich aus der Gesamtpunkteanzahl pro Team ab, es gibt auch nur einen möglichen Wiederholungswurf pro Team Bei der Aufstellung stellt jede Armee eines Team eine Einheit, bevor der Gegner dran ist (spart Zeit und Absprachen) Regel der 1 gilt für das gesamte Team (z.B. nur ein arkanes Geschoss pro Team und Runde) Meldet euch einfach wenn ihr keinen Team-Kameraden habt, wir verkuppeln euch gerne :-)  
Siegesbedingungen
 
Es gelten die Vorgaben aus den Szenarios. Die Ergebnisse geben wie folgt Punkte für die Tabelle: - großer Sieg 5 Punkte
- kleiner Sieg 3 Punkte
- Unentschieden 2 Punkte
- Geringe Niederlage (bei kleinem Sieg des Gegners) 1 Punkt
- Große Niederlage 0 Punkte
 
Die Punkte für vernichtete Einheiten werden über den Turnierverlauf mitgezählt und entschieden bei Gleichstand nach Siegespunkten über die Tabellenplatzierung.   
Wie sage ich meine Teilnahme zu?
 
Einreichen der vollständige Armeeliste mit klar erkennbarem Team-Namen in schriftlicher oder elektronischer Form im GW Wuppertal bis zum Mittwoch vor dem Turnier.  Wenn ein Team beide Listen bis eine Woche vor dem Turnier einreicht, erhält es automatisch einen zusätzlichen Siegespunkt.   
Jeder Spieler (nicht Team!) der mit einer vollständig bemalten Armee antritt (Mindesten üblicher Tabletop-Standard, modelliertes Base, mind. 3 Farben auf dem Modell, nicht nur Grundfarben etc.) erhält einen weiteren Siegespunkt. Bei Unsicherheiten schickt einfach ein Photo.   
Hausregeln
 
Messung Base zu Base Bei Spielmarkern für Siegespunkte wird vom Rand des Markers aus gemessen  Das Vergrößern von Einheiten über die Mindestgrösse hinaus muss nur anteilig bezahlt werden  Mystical Terrain wird zu Beginn der Heldenphase getestet, Damned Terrain am Ende dieser Phase natürliche 6en beim to Hit und to Wound-Wurf sind immer erfolgreich. Spezialeffekte treten natürlich weiterhin erst nach Verrechnung aller Modifikatoren ein Es muss ein Hero zum General ernannt werden Mortal Wound-Würfe (D6 wie D3) können nicht manipuliert werden (z.B durch Schicksalswürfel des Tzeentch) Mehre Effekte mit dem selben Namen auf dem selben Ziel sind nicht kumulativ  
Zeitlicher Ablauf (2 h pro Spiel)
 
11:30-11:45 Willkommen, Auslosung & offene Fragen 11:45-13:45 Spiel 1 (2 h) 13:45-14:20 Pause (35 min) 14:20-16:20 Spiel 2 (2 h) 16:30-18:30Spiel 3 (2 h) 18:30: Siegerehrung  
Armeeliste
Es gelten die Beschränkungen für 1000 Punkte-Spiele aus dem Generals Handbook. Alle Ausrüstung, Treue und Treuefertigkeiten (Generalseigenschaften, magische Gegenstände, Zauber etc. ) müssen bereits vor Turnierbeginn in der eingereichten Armeeliste festgelegt sein. Denkt daran auch den Mächtigen Teamnamen auf der Liste zu vermerken!  
Bedenkt, dass man laut FAQ bei den Treuefähigkeit auch Zugriff auf die der zugehörigen Großen Allianz hat, ohne die spezielle Treue der Fraktion aufzugeben. So können zB die Truppen Ironjawz-treu sein (wodurch Brutes als Linientruppen gelten), für die Treue-Fertigkeiten werden jedoch die der Großen Allianz Destruction gewählt, zu der alle Modelle gehören.   
Ein Mischen zwischen Fraktions-und Allianz-Fähigkeiten und Gegenständen ist nicht möglich, man entscheidet sich immer für entweder die Fähigkeiten der Großen Allianz ODER der Fraktion (falls man für diese berechtigt ist)  
Was mitzubringen ist 
 
natürlich die Modelle, mit denen ihr spielen wollt Würfel Messgeräte  Armeeliste in digitaler oder ausgedruckter Form Warscrolls aller Einheiten in ausgedruckter oder digitaler Form   
Hinweise
 
Es gilt das Generals Handbook und alle FAQs die bisher zu AoS veröffentlich wurden (Version 1.2: https://www.games-workshop.com/en-GB/Rules-Errata) Es gilt die aktuellste Version von Warscrolls, welche in der App oder der Website verfügbar ist Es kann jede Warscroll genommen werden, für die GW oder Forgeworld Punkte veröffentlicht haben, egal ob es im General Handbook, neueren Battletomes oder über die Website ist: https://www.games-workshop.com/resources/PDF/AoS_Errata/ENG_Silver_Tower_PB.pdf Da es ein Turnier im Games Workshop ist, sind Modelle von Fremdherstellern nicht zugelassen. Umbauten von GW-Modellen sind ok, besonders gute sogar gerne gesehen. Abweichungen von der dargestellten Ausrüstung von Modellen sind dem Gegenspieler vor Spielbeginn mitzuteilen  

Event details

Events Germany 0 Comments

    

RCGT 2017

https://www.youtube.com/channel/UC4zg3NWKujACkp6CL2upqOA

26-27th August 2017 (2 Days)
2500 Points

5 Games
16 Prizes\Awards
8 International Sponsors

Rostrum Place Holders (1st, 2nd and 3rd)
Best Sporting Player
Best Sporting Player (Runner up)
Best Presented Army
Best Presented Army (Runner up)
Best Conversion
Best Conversion (Runner up)
Best Display
Best Display (Runner up)
Best Order Grand Alliance
Best Death Grand Alliance
Best Chaos Grand Alliance
Best Destruction Grand Alliance
Wooden Spoon

$50 Entry

Players Pack available soon!

Players Pack, List Submission and Inquiries email thunderstrikebrotherhood@gmail.com

RCGT PrePay Paypal email
erathius86@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC4zg3NWKujACkp6CL2upqOA

Note: - This event will be broadcast over the internet just like the events in the UK (just like last years)
RCGT Players Pack 2017.pdf

Event details

Events Australia 0 Comments

0 users have RSVPed


    

2 day AoS singles event held at Common Ground Games in Stirling.
 
Lots more info to come! Watch this space.

Event details

Events UK 0 Comments

    

Champion of the Realms returns in a tournament not only to find the best general but also crown the latest Champion of the Realms!   Tournament overview: 2000pts matched play using GHB 3 games/2hr30min each fully painted armies/round bases   Champion of Realms overview: Each player must include a HERO model with no more than 6 wounds to be the nominated Champion. Players will keep track of how many models their Champion kills with bonuses for slaying enemy HEROES and MONSTERS. Each nominated Champion will gain the ability to challenge enemy HEROES at the start of the combat phase   Scoring: Win - 20pts Minor Win - 13pts Draw - 10pts Minor Loss - 7pts Loss - 0pts Each Favourite Game Vote - 10pts   Overall Winner - Store credit + certificate Best Army on Display - Store Credit for Hobby products + certificate Favourite Game - Store credit + certificate Best in faction - certificate Champion of the Realm - Store credit + certificate (store credit values depend on number of entrants)   Full details will be in the event pack.   Entry into the tournament is £15 and can be paid on the day or beforehand instore. Alternatively you can secure your spot by paying a £2.50 deposit via PayPal at this address battlebunkeronline@gmail.com

Event details

Events UK 0 Comments

    

On behalf of the Adeptus Mechanicus Club and my own, I invite you all to the sixth edition of the Age of Sigmar General's War Tournament in Warsaw. The tournament will take place on August 27, 2017, at the headquarters of Adeptus Mechanicus club Warsaw, Al. Krakowska 110/114 (google maps) Airbus Military EADS PZL. Full details can be found on battlemania.pl  

Event details

Events Poland 0 Comments

    

Facebook Event here https://goo.gl/ze8mqD - A one off Evening tournament for Age of Sigmar hosted by @warhammernerd - Please go to Facebook and selected going. 
Welcome to Summer Slaughter! An Age of Sigmar Tournament - 3 games and 1000 points. The battleplans will be selected on the night from the Current Generals Handbook

Tickets are £5 on the door and there is a chance to win some prizes and trophies. Come down and test out AoS in a friendly environment or if your a seasoned player, test your skills and reach No.1.

Event details

Events UK 0 Comments

    

Six linked but separate narrative events across all 4 days of the convention, a doubles team tournament on Friday, and a 5-round GT Saturday-Sunday. Also a KidsHammer event featuring paint & play and a friendly tournament for young players aged 10-15.
http://www.novaopen.com/age-of-sigmar/
"Since the release of the General's Handbook and more, Age of Sigmar is taking the gaming world by storm. Last year's event rapidly sold out at nearly triple its 2015 size, and we expect a similar increase this year. Based on conversations with the GW Community Team members attending NOVA this year and feedback from other conventions, we're increasing the size cap of our GT to 100 and planning awesome terrain, tables, and more accordingly! Furthermore, we still have the awesome Sigmar Narrative event that laced through the weekend last year, enhanced further by the passionate development and brainstorming of our fantastic Age of Sigmar leads. We fully expect these events to sell out once again, so make sure you take time to study the primers and event schedules, and be ready to register on Feb 1!" 
 
 

Event details

Events USA 0 Comments

×